بازی آنلاین
   
     
 
     
کادر آموزشی و علمی
 

نام و نام خانوادگی

سمت

سرکار خانم حبیبی

دبیر فیزیک

سرکار خانم تنهایی

دبیر دینی

سرکار خانم شکاری

دبیر دینی

سرکار خانم قلی نژاد

دبیر عربی

سرکار خانم ایرانی

دبیر شیمی

سرکار خانم سمیعی زاده

دبیر ادبیات

سرکار خانم تشیدی

دبیر جغرافی

سرکار خانم کلانکی

دبیر علوم اجتماعی

سرکار خانم انتظارمهدی

دبیر زبان

سرکار خانم یزدانمهر

دبیر ریاضی

سرکار خانم دانشفر

دبیر ریاضی

سرکار خانم فلاح

دبیر ادبیات

 

 

سرکار خانم دولت آبادی

دبیر ورزش

 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸

 
     
 
     
لغت نامه