چاپ خبر
دبیرستان دولتی دخترانه حافظ یکشنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
اگه وجود خدا باورت بشه خدایه نقطه میذاره زیرباورت "یاورت "می شه.
اگه وجود  خدا باورت بشه

 

خدایه نقطه میذاره زیرباورت

"یاورت "می شه.

انتهای پیام/.